REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Zákazník nese odpovědnost za používání šperku při výskytu raritních onemocnění.

Při uplatnění reklamace je zákazník povinen odeslat reklamovaný produkt zpět prodejci (v případě oboustranné dohody to není třeba).